E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Artikulacijski poremećaji

Svi 14, 2020

SadrŽaj dokumenta svojevrstan je presjek svega onoga što se tiĉe artikulacijskih poremećaja. Samo o ovoj temi postoji nekoLiko kolegija tijekom logopedskog obrazovanja. Zahtijeva povezivanje mnogo razliĉitih znanja kako bi se dobila cjelovita slika o ovom podruĉju.

Loading...

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top