E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Moje dijete polazi u školu

Tra 03, 2020

Na samom početku važno je naglasiti kako najčešće imamo dvije zablude oko pripreme djeteta za školu, a to su:

  • djeca za školu pripremaju se tek zadnju godinu pred sam polazak u školu
  • za polazak u osnovnu školu je najvažnije da dijete nauči čitati i pisati

Dijete se za polazak u školu, tj. za život „priprema“ od samog rođenja. U vrtiću se to radi kroz svakodnevne i planirane aktivnosti. Svaka aktivnosti istodobno podupire različite aspekte cjelovitog razvoja djeteta.

Igra je poligon na kojem se dijete priprema za školu i za život, u kojoj je dijete zaposleno, u kojoj razvija svoja osjetila i u kojoj stječe potrebne vještine.

Izuzetno je važna aktivna uključenost djeteta. Dok je dijete aktivno, ono se razvija. Drugim riječima, iako su ovo teški trenuci, ograničavanjem vremena provedenog pred ekranima uvelike se doprinosi kvalitetnoj pripremi djeteta za školu.

Prilozi:

Predakademske vještine (.docx)

Zrelost djeteta i spremnost za školu (.docx)

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top