E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Dječji vrtić Župa dubrovačka kroz vrijeme

Osvrnuvši se unatrag, može se primjetiti da je Župa dubrovačka imala potrebu organizirati predškolski odgoj još davne 1980. godine. 

Prvi takav organizirani oblik dogodio se u Kuparima, u suradnji Vojne ustanove "Kupari" s tadašnjim Centrom za predškolski odgoj "Anuška Radeljević" iz Dubrovnika. Tako je nastao prvi dječji vrtić u Kuparima. Vojna ustanova "Kupari" osigurala je prostor (baraka), prehranu, opremu, didaktiku, kuharicu i spremačicu, a Centar za predškolski odgoj "Anuška Radeljević" iz Dubrovnika odgojiteljice. Vrtić je pohađalo 70-ak djece uzrasta od 3 do 6 godina. Radno vrijeme Vrtića bilo je od 5:30 do 15:30 sati.

Vrtić je djelovao do listopada 1991. godine, nakon čega je u Domovinskom ratu uništen i do temelja spaljen.

Povratkom u svoje domove, žitelji Župe dubrovačke otvaraju svoj vrtić. Bilo je to 16. siječnja 1995. godine, u zgradi Osnovne škole "Župa dubrovačka". Isti je bio u sklopu Dječjih vrtića "Dubrovnik". Pohađalo ga je 80-ak djece uzrasta od 3 do 6 godina. U njemu su radile 3 odgojiteljice i spremačica. U jesen iste godine otvara se kuhinja, pa se zapošljava i kuharica, te još jedna odgojiteljica. Organiziran je 10-ostani boravak za djecu.

1998. god. počinje proces odvajanja Vrtića od Dječjih vrtića "Dubrovnik" i formiran je kao samostalna predškolska ustanova za odgoj i naobrazbu čiji je osnivač Općina Župa dubrovačka. Taj proces okončan je u lipnju 2000. god. Potreba za smještajem djece u vrtić iz godine u godinu bila je sve veća, pa su se otvarali dodatni prostori. Uz primarni jutarnji 10-osatni program, otvara se i skraćeni popodnevni, 3,30 – satni program.

Od 1995. god. sa tri skupine i 80 – tak djece do 2006. god. Vrtić raste na 8 skupina i 210 djece. Zgrada Osnovne škole "Župa dubrovačka" u kojoj je bio smješten Vrtić punih jedanaest godina morala je biti napuštena 25. ožujka 2006.god. zbog radova na rekonstrukciji i adaptaciji iste. Godinu dana Vrtić je bio na adresi Gornja Čibača 20 u poslovnoj zgradi Gorice d.o.o.

Prvi namjenski građen vrtić u Župi dubrovačkoj otvoren je 05. ožujka 2007.g., u sklopu kojeg su i jaslice. To je današnji Dječji vrtić "Župa dubrovačka". Kapacitet novog prostora je 10 odgojnih skupina za 250 djece. U jesen te iste godine dolazi do otvaranja još tri dodatna prostora na 3. katu Općine Župa dubrovačka, jer je povećan broj zahtjeva za upis djece.

2009. g. otvaraju se još četiri dodatna prostora u zgradi stare Općine za potrebe Vrtića. Broj djece povećava se na 379, a sljedeće godine još jedan prostor u općinskoj knjižnici, pa Vrtić broji 417 upisane djece. 

2011./2012. pedagoške godine u Vrtić je upisano 438 djece smještene u 20 odgojno-obrazovnih skupina.

2012./2013. pedagoške godine u tih istih 20 skupina raspoređeno je 453-oje djece.

2013./2014. pedagoške godine Dječji vrtić "Župa dubrovačka" organizira rad također u 20 odgojno-obrazovnih skupina, ali s 475 djece. 

2014./2015. pedagoške godine u Vrtiću je sveukupno 479-ero djece.

Odgojno- obrazovne skupine su raspoređene u 4 jedinice:

Centralni dječji vrtić u kojem se nalazi 5 jasličkih i 5 vrtićkih skupina

Tri odgojno – obrazovne skupine na trećem katu Općine Župa dubrovačka

Četiri odgojno-obrazovne skupine u zgradi stare Općine

Jedna odgojno- obrazovna skupina u prostorima knjižnice

Poslove voditelja i ravnatelja Vrtića u periodu od 16. siječnja 1995. godine do 16. listopada 2013. godine obavljala je odgojiteljica Perica Regjo.

Vrtić radi tijekom čitave godine, ali u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz), zbog naizmjeničnog korištenja godišnjih odmora djelatnika, ali i manjeg broja djece, organizacija rada je drugačija. 

Dječji vrtić radi prema godišnjem Planu i programu rada i Kurikulumu vrtića za čiju su realizaciju zaposlena 52 djelatnika.

Ravnateljica

Marija Jelić, mag. pedagogije

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top