E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Općenito - Programi

Organizacija rada u našem vrtiću osigurava tri programa za djecu i to :

- Primarni jutarnji desetosatni boravak (organiziran je za boravak djece od 6,30-16,30sati) po kojem u 2014./2015. pedagoškoj godini radi 18 skupina u koje je uključeno 449-ero djece. 

- Program predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od tri sata dnevno po kojem rade jedna odgojno-obrazovne skupine mješovitog uzrasta koju pohađa 20 djece.

- Program Predškole (program u prilogu)

U pedagoškoj godini 2013./2014. nastala je promjena u vremenu i trajanju skraćenog odgojno-obrazovnog programa. Vrtić je uskladio organizaciju rada prema Državno pedagoškom standardu (bez preklapanja jutarnjeg desetosatnog programa s popodnevnim).

Program je organiziran u popodnevnim satima u trajanju od 16:00 do 19:00 sati..

U Pedagoškoj 2014./2015.g. nastala je promjena u organizaciji popodnevnog odgojno-obrazovnog programa. Zbog premještaja i smanjenja broja djece, program se provodi u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini, a ne u dvije kakva je organizacija bila do sada.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top