E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Općenito

Dječji vrtić "Župa dubrovačka" djeluje kao javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrbi o djeci, od jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Utemeljena je 2000. godine, nakon odvajanja od Dječjih vrtića "Dubrovnik". Planirana financijska sredstva za obavljanje djelatnosti osigurava Općina Župa dubrovačka, osnivač Ustanove, a ostali prihod se ostvaruje od roditelja korisnika usluga.

Predškolski program u Dječjem vrtiću "Župa dubrovačka" ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te u njegovim izmjenama i dopunama, Državnom pedagoškom standardu i izmjenama i dopunama, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlogu koncepciji razvoja predškolskog odgoja, Konvenciji o pravima djeteta itd.

Odgojno-obrazovni proces temelji se na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta.

Dječji vrtići "Župa dubrovačka" obavlja svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma vrtića koji se donosi početkom svake pedagoške godine.

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta (tjelesnog i psihomotornog razvoja; socio-emocionalnog i razvoja ličnosti; spoznajnog razvoja; govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva), uvažavajući individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Kontakt informacije

Dječji vrtić Župa dubrovačka

Adresa: Vukovarska 48, 20207 Mlini

Ured ravnatelja: 020 / 485 - 029

Tajništvo:  020 / 486 – 966

Stručna služba:  020 / 487 – 374

Računovodstvo: 020 / 486 - 712

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

pie chart

Top