E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

OBAVIJEST ZA RODITELJE

Lip 28, 2024

POŠTOVANI RODITELJI!

Za djecu koja već pohađaju i koja nastavljaju pohađati Dječji vrtić u novoj pedagoškoj 2024./2025. godini, roditelji obvezno popunjavaju i dostavljaju:

Za djecu koja su na Listi uvjetno upisane djece na redovnim upisima u pedagošku 2024./2025. godinu, a dolaze iz obitelji s više djece, ako žele ostvariti olakšicu u cijeni Vrtića od polaska u Vrtić, roditelji mogu popuniti i dostaviti:

Uz zahtjev je potrebno priložiti potpunu dokumentaciju.

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!

DJEČJI VRTIĆ "ŽUPA DUBROVAČKA"

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top