E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Obavijest za roditelje

Kol 21, 2023

POŠTOVANI RODITELJI,

Početak nove 2023./2024. pedagoške godine je dana 1. rujna 2023. godine (petak).

Dana 31. kolovoza 2023. godine (četvrtak) u Dječjem vrtiću „Župa dubrovačka“ obavlja se redovita dezinfekcija i deratizacija te priprema za novu pedagošku godinu.

Taj dan, Vrtić neće biti u mogućnosti provoditi odgojno-obrazovni rad s djecom.

Za svu djecu koja su trebala pohađati Vrtić 31. kolovoza, cijena Vrtića će biti umanjena za taj jedan (1) dan na uplatnici za rujan.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

Dječji vrtić „Župa dubrovačka“

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top