E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

OBAVIJEST RODITELJIMA! OBVEZAN ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Lip 30, 2023

Ako dijete nastavlja pohađati Dječji vrtić „Župa dubrovačka“ (dalje u tekstu: Vrtić) u novoj pedagoškoj 2023./2024. godini, roditelju / skrbnici / udomitelji, kao nositelji roditeljske odgovornosti, dužni su popuniti i vlastoručno potpisati OBRAZAC Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ za novu pedagošku godinu (dalje u tekstu: Zahtjev).

Zahtjev se ne odnosi na predškolce u tekućoj pedagoškoj 2022./2023. godini niti na djecu koja se tek upisuju u Vrtić u redovnom upisnom postupku u novu pedagošku 2023./2024. godinu.

Zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića, u Računovodstvu, Tajništvu ili kod matične odgojiteljice Vašeg djeteta u odgojno-obrazovnoj skupini.

Zahtjev vlastoručno potpisuju oba roditelja / skrbnika / udomitelja djeteta.

Uz Zahtjev se obavezno prilažu preslike osobnih iskaznica ili potvrde (uvjerenja MUP-a) o prebivalištu za dijete, oca i majku / skrbnike / udomitelje djeteta (uvjerenje ne starije od 15 dana).

Zahtjev se osobno predaje u Računovodstvo Vrtića od 21. do 30. kolovoza 2023. godine.

Potpisom Zahtjeva potvrđujete da su svi navedeni podaci točni, uključujući i adresu prebivališta jer je adresa prebivališta podloga za naplatu usluga participacije roditelja za korištenje usluga Dječjeg vrtića (sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga (KLASA: 003-03/22-01/01; URBROJ: 2117-114-01-22-56 od 9.12.2022. godine, u primjeni do 1. siječnja 2023. godine), pri čemu Dječji vrtić zadržava pravo provjere podataka pri MUP-u i nadležnim tijelima.

Potpisom Zahtjeva potvrđujete da su Vaše dosadašnje dospjele obveze prema Vrtiću podmirene, što će se provjeriti u Računovodstvu Vrtića. 

U slučaju postojanja dugovanja, Vrtić otkazuje usluge Vrtića i ispisuje dijete iz Vrtića zaključno s ­­­­­danom 31. kolovoza 2023.godine.

U Srebrenom, 29. lipnja 2023. godine

Prilog: 

- OBRAZAC

 

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!

DJEČJI VRTIĆ „ŽUPA DUBROVAČKA“

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Kontakt informacije

Dječji vrtić Župa dubrovačka

Adresa: Vukovarska 48, 20207 Mlini

Ured ravnatelja: 020 / 485 - 029

Tajništvo:  020 / 486 – 966

Stručna služba:  020 / 487 – 374

Računovodstvo: 020 / 486 - 712

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

pie chart

Top