E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

OGLAŠAVANJE UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ "ŽUPA DUBROVAČKA" ZA NOVU PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

Lip 01, 2023

DJEČJI VRTIĆ „ŽUPA DUBROVAČKA“, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini objavljuje

O G L A Š A V A NJ E   U P I S A   D J E C E  u dječji vrtić za novu pedagošku 2023./2024. godinu u trajanju od 6.6.2023. do 20.6.2023. god.

Zahtjev i dokumentacija se osobno predaje u prostorijama Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“, prema rasporedu:

  • Utorak 6.6.,13.6. i 20.6. od 14:00 do 18:00 sati
  • Srijeda 7.6. i 14.6. od 08:00 do 12:00 sati
  • Četvrtak 15.6. od 14:00 do 18:00 sati
  • Petak 9.6. i 16.6. od 08:00 do 12:00 sati
  • Ponedjeljak 12.6. i 19.6. od 08:00 do 12:00 sati

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!
Dječji vrtić "Župa dubrovačka"

1. Oglašavanje upisa djece u vrtić/jaslice za pedagošku 2023./2024.god.

OGLAS ZA UPISE

Potrebna dokumentacija - JASLICE - VRTIĆ:

2. Oglašavanje upisa djece u program predškole za pedagošku 2023./2024.god.

OGLAS ZA UPISE

Potrebna dokumentacija - PROGRAM PREDŠKOLE:

3. Plan upisa djece u Dječji vrtić "Župa dubrovačku" za pedagošku 2023./2024.god.

 

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top