E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Nove cijene od 01.01.2023. godine u dječjem vrtiću "Župa dubrovačka" Image by rawpixel.com on Freepik

Nove cijene od 01.01.2023. godine u dječjem vrtiću "Župa dubrovačka"

Pro 13, 2022

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ je na elektronskoj sjednici održanoj 8.-9. prosinca 2022. godine, nakon suglasnosti Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, usvojilo novu Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ od roditelja korisnika usluga., a ista će se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine.

Ekonomska cijena za jutarnji desetosatni program se nije povećala od 2010. godine.

U kontekstu ekonomske i energetske krize koja pogađa svjetsko tržište, stupanj rastuće inflacije, uslijed poskupljenja energenata, namirnica i usluga, nužno je bilo pristupiti analizi troškova i predložiti povećanje ekonomske cijene za jutarnji desetosatni program.

Ekonomska cijena za jutarnji desetosatni program iznosi 2.094,59 kuna / 278 eura, za skraćeni popodnevni program (u trajanju do tri sata dnevno) 941,81 kunu / 125 eura.

Novom Odlukom se određuje da će roditelji s prebivalištem na području Općine plaćati:

- za prvo dijete iz obitelji – cijena iznosi 647,97 kuna / 86 eura,
- za drugo dijete iz obitelji – umanjenje za 20% što iznosi 518,37 kuna / 68,80 eura,
- za treće dijete iz obitelji - umanjenje za 50% što iznosi 323,98 / 43 eura,
- za četvrto i svako sljedeće dijete - Vrtić je i nadalje besplatan (0 kuna / 0 eura).

Vrtić je i dalje besplatan za djecu bez oba roditelja, djecu roditelja vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i za djecu u Programu predškole (minimalno 250 sati).

Ostale olakšice za roditelje korisnike usluga ostaju nepromijenjene.

Pristupilo se također detaljnijem reguliranju cijene za boravak djeteta s teškoćama u razvoju ovisno o duljini boravka u Vrtiću (uz Rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja ili Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za dopust majke / oca / skrbnika djeteta, radi njege djeteta):

- za boravak do 5 sati – umanjenje za 60% što iznosi 259,19 kuna / 34,40 eura,
- za boravak od 5 do 7.55 sati – umanjenje za 30% što iznosi 453,58 kuna / 60,20 eura.

Ako jedan od roditelja nema prebivalište na području Općine Župa dubrovačka cijena za jutarnji desetosatni program iznosi 1.371,28 kuna / 182 eura, a za skraćeni popodnevni program (u trajanju do tri sata dnevno) iznosi 617,83 kuna / 82 eura. Ako oba roditelja nemaju prebivalište na području Općine Župa dubrovačka plaćaju ekonomsku cijenu programa za jutarnji desetosatni program u iznosu od 2.094,59 kuna / 278 eura, a za popodnevni program (u trajanju do tri sata dnevno) 941,81 kunu / 125 eura.

Zaključno, Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna u 2022. godini iznos Proračuna Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ iznosi ukupno 12.870.000 kuna:

Općina Župa dubrovačka izdvaja cca. 7.500.000 kuna, sredstva EU fondova iznose 2.545.000 kuna, participacija roditelja iznosi 2.470.000 kuna, tekuće pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja (program predškole, daroviti, djeca s teškoćama u razvoju) iznose 106.920 kuna, a ostali prihodi iznose ukupno 248.080 kuna.

ODLUKA:

Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga - od 1.1.2023. god. (.pdf)

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Kontakt informacije

Dječji vrtić Župa dubrovačka

Adresa: Vukovarska 48, 20207 Mlini

Ured ravnatelja: 020 / 485 - 029

Tajništvo:  020 / 486 – 966

Stručna služba:  020 / 487 – 374

Računovodstvo: 020 / 486 - 712

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

pie chart

Top