E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Radni sastanak djelatnica Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“

Ruj 02, 2022

Radni sastanak djelatnica Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“
održanog dana 31. kolovoza 2022. god. u prizemlju Vrtića
Početak: 7.00 sati
Završetak: 8.00 sati


Organizacija rada i pripreme za novu pedagošku 2022./2023. god.

Ravnateljica gđa. Marija Jelić je otvorila radni sastanak te je svim djelatnicima Dječjeg vrtića (odgojiteljice, kuhinja, spremačice, stručni tim i administracija) zahvalila na dosadašnjem radu, suradnji i kolegijalnosti te je u istom tonu poželjela sretan i uspješan početak nove pedagoške 2022./2023. godini.

Kako se na današnji dan 31. kolovoza 2022. (radi deratizacije i dezinfekcije te čišćenja svih prostorija Dječjeg vrtića) ne provodi neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom (prema Obavijesti koja je javno istaknuta prije tjedan dana na ulazu u Dječji vrtić i u svim odgojno-obrazovnim skupinama), sve djelatnice se u razdoblju od 7.00h do 15.00h pripremaju za početak nove pedagoške godine (čišćenje, raspremanje, premještanje opreme i didaktike i sl.).

Prethodno su u zadnjem tjednu kolovoza obavljeni roditeljski sastanci s roditeljima novo-upisane djece. Roditelji su upoznati s postupkom adaptacije djeteta te su im dane privole (za fotografiranje/izlete/šetnje i za dovođenje/odvođenje djeteta od strane punoljetne osobe koja nije roditelj/skrbnik) i na potpis Ugovori o međusobnim pravima i obvezama (2 primjerka).
Ugovori s roditeljima moraju biti potpisani s datumom 01.09.2022. i roditelji ih donose prvi dan dolaska novo-upisanog djeteta u Vrtić.

Ravnateljica je zahvalila odgojiteljicama voditeljicama u tekućoj pedagoškoj 2021./2022. god. na pomoći u suradnji u organizaciji rada (bolovanja i zamjene, situacija s koronavirusom, izolacije i samoizolacije djece i djelatnika, ostalo) te je najavila svoju Odluku s 01.09.2022. o imenovanju novih voditeljica u pedagoškoj 2022./2023. god. i to: 1) Katija Vianelli, 2) Anđelka Regjo, 3) Štefica Batinić, 4) Ana Matić Duplica i 5) Marija Vujnović.

Djelatnice (odgojno-obrazovni radnici) su obaviještene kako se planira održati sjednica Odgojiteljskog vijeća u tjednu od 12.og do 16.og rujna 2022. godine, radi donošenja odluka i izvršenja radnih zadataka u narednom razdoblju, posebice s aspekta novina koje su donijele zadnje Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

S obzirom na status dugovanja odnosno nepodmirenih obveza roditelja na razini Vrtića, potiču se odgojiteljice da kontinuirano, kao i do sada, neposredno komuniciraju s roditeljima oko obveze preuzimanja uplatnica iz predsoblja odgojno-obrazovne skupine, za podmirenje mjesečnog troška boravka djeteta u Vrtiću do datuma dospijeća (naznačenog na uplatnici).

Odgojiteljicama su podijeljena pedagoška dokumentacija kao i obrasci vezani za nastavak provedbe projektnih aktivnosti tijekom produljenog rada Vrtića i rada subotom u okviru EU projekta „Vrtić po mjeri“ (koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda): informacija o održavanju verificiranih programa, dijeljenje anketa roditeljima za iskaz interesa za pohađanje programa njihovog djeteta i slično).

Naposljetku, ravnateljica je svima zaželjela uspješnu novu PEDAGOŠKU 2022./2023. GOD.!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Top