E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

OGLAŠAVANJE UPISA DJECE u dječji vrtić za novu pedagošku 2022./2023. godinu

Tra 11, 2022

DJEČJI VRTIĆ „ŽUPA DUBROVAČKA“, Vukovarska 48 - Srebreno, 20207 Mlini objavljuje

O G L A Š A V A NJ E  U P I S A  D J E C E u dječji vrtić za novu pedagošku 2022./2023. godinu u trajanju od 19.04.2022. do 02.05.2022. god.

Zahtjev i dokumentacija se osobno predaje u prostorijama Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“, prema rasporedu:

  • Ponedjeljak od 08:00 do 12:00 sati
  • Utorak od 14:00 do 18:00 sati
  • Srijeda od 08:00 do 12:00 sati
  • Četvrtak od 14:00 do 18:00 sati
  • Petak od 08:00 do 12:00 sati

 

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

logo donji

Kontakt informacije

Dječji vrtić Župa dubrovačka

Adresa: Vukovarska 48, 20207 Mlini

Ured ravnatelja: 020 / 485 - 029

Tajništvo:  020 / 486 – 966

Stručna služba:  020 / 487 – 374

Računovodstvo: 020 / 486 - 712

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

pie chart

Top